Finansowanie inwestycji

Dokładna definicja słowa finanse określa działania powiązane z gromadzeniem, planowaniem i wydawaniem środków pieniężnych. Standardowy podział finansów na ogniwa ze względu na kryterium podmiotowe:

 • ogniwa publiczne
 • finanse rodzinne
 • finanse banków
 • kategorie przedsiębiorstw
 • finanse firm ubezpieczeniowych.

Finanse od 2011 funkcjonują jako kategoria edukacyjna. Studenci kierunków gospodarczych posiadają szansę, uczyć się z zakresu zajęć z finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i kilku innych. Jest to niezwykle rozległa dyscyplina edukacyjna wiązana z różnymi przedmiotami co pozwala na analizę tematyki finansowej w szerszym poziomie. Badania matematyczne dają możliwość czerpania informacji dotyczących narzędzi finansowych, prognozowanie przemian co pozwala na zarządzanie posiadanymi środkami pieniężnymi.

W sytuacji, gdy potrzebujemy kapitału na budowę czy nabycie nieruchomości, można wybrać kredyty hipoteczne. Są to długoterminowe kredyty oferowane przez banki, których gwarancją jest hipoteka. Hipoteka stanowi podstawowe zabezpieczenie tej rodzaju pożyczki. Istnieją jeszcze zabezpieczenia czasowe, funkcjonujące do chwili wyznaczenia hipoteki. Są to:

 1. ubezpieczenie kredytu
 2. poręczenie w zgodzie z prawem cywilnym
 3. weksel
 4. blokada środków na koncie bankowym np. lokaty
 5. poręczenie osoby trzeciej, która ma zdolność kredytową.


Kredyty hipoteczne tworzą także wydatki, a mianowicie: prowizję dla banku, koszty usług notarialnych, stworzenie hipoteki poprzez wpis w księdze wieczystej , którą prowadzi sąd, czy ubezpieczenie na życie z cesją na rzecz banku.

Leasing opiera się na dostarczeniu przez jedną ze stron drugiej stronie przedmiotu w posiadanie i używanie. Obecnie bardzo ważną ofertę stanowi leasing bez sprawdzania danych w biurze informacji kredytowej oraz bez wkładu leasingobiorcy.

W materiałach i praktyce wyróżniamy:

 • leasing prosty
 • leasing pośredni
 • Jest możliwość wyróżnić leasing ze względu na kategorię:
 • leasing operacyjny
 • leasing księgowy
 • leasing zwrotny
 • leasing zakupowy

Dla których przedmiotów jest możliwość wysłania wniosku o leasing:

 • zakup nowych aut,
 • implementacja oprogramowania, np. Altago, Enova, RAKS SQL
 • zakup innowacyjnych maszyn
 • nabycie lokalu

Podsumowując przedmiotem niniejszej formy kredytu mogą być tylko materialne przedmioty.
Sprawdzając instytucję oferującą leasing trzeba zwrócić uwagę na płynność finansową oraz jasne procedury.