Marketing w internecie

Public Relations tłumaczy się jako nawiązywanie kontaktów z społeczeństwem przez firmę działającą publicznie. Działania w ramach PR prowadzą do zbudowania zachęcającego obrazu publicznego podmiotu. Zwykle grupa docelowa adresatów kampanii jest ściśle zaznaczona, aby stworzyć jak najskuteczniejszą ofertę. Dodatkowo można cztery nadrzędne modele PR:

  • publicity
  • dane publiczne
  • asymetryczny przekaz
  • symetryczny przepływ.

PR w internecie

Bardzo popularny jest w tej chwili PR w Internecie, działa on głównie w wykorzystując serwisy społecznościowe, przez co usługi, a zarazem informacje o marce mają szanse dotrzeć do szerszego grona odbiorców o sprecyzowanych preferencjach. Sieć udostępnia dużo większe sposoby interakcji z internautom, a także pozwala na prezentacje informacji w ciekawszy sposób, który ma szansę trafić do większego grona czytelników.

Zanim rozpoczniemy prowadzenie bloga należy skupić się na znaczeniu tego pojęcia, aby blog firmowy skupiał uwagę jak najszerszego grona czytelników. Na blogu zwykle umieszcza się posty w porządku historycznym oznaczonych słowami kluczowymi, a także grupami. Początkowo blogi posiadały charakter personalny, działają jako pamiętniki, ale w tej chwili wykorzystanie blogów ciągle się rozwija. Coraz powszechniejsze stają się blogi firmowe, gdzie zamieszczane są informacje dotyczące promocji, bieżącej oferty, bądź między innymi stanowisk pracy. Segmentacja blogów wspiera się na o sposoby przykazywania informacji:

  • blogi tekstowe
  • link log
  • wideoblog.

Przez co użytkownicy mają szansę na udostępnianie informacji za pomocą wszystkich dostępnych środków przekazu.

Handel w internecie

Handel elektroniczny rozrasta się w bardzo szybkim tempie przez co za pośrednictwem Internetu można kupić prawie wszystko. Bez opuszczania domu da się wykonać zakupy zarazem rzeczy pierwszej potrzeby jak między innymi bułki, woda, sery, a zarazem ubrań, obuwia, a nawet sprzętów mechanicznych jak szlifierki, klimatyzatory i wiele odmiennych produktów. Za pomocą sklepów internetowych można ocenić każdą prezentowaną ofertę z możliwościami przedstawianymi na pozostałych witrynach. Często w sieci można również kupić produkty nieosiągalne w normalnych punktach dystrybucji. Odnosi się to do zarówno wyrobów niezbyt powszechnych jak i do produktów niesamowicie popularnych.